Tin mới

Tin tức

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

 Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Xem tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Xem tiếp
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

  Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

TS. Đỗ Thế Hưng – Phó trưởng ban ĐBCL&KT

Gửi lúc:   8:24:17 - 9/8/2017

Chi tiết Ảnh tin tức

Họ và tên:  Đỗ Thế Hưng

Sinh ngày: 08-05-1974

Trình độ: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng ban ĐBCL&KT

I. Nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch trình Trưởng ban, Lãnh đạo Trường phê duyệt.
• Trực tiếp điều hành chung các hoạt động của Ban và hoạt động của các thành viên trong đơn vị.
• Phụ trách công tác thi đua và đánh giá chất lượng lao động của các thành viên trong đơn vị.
• Đầu mối triển khai các hoạt động đối nội, đối ngoại của đơn vị và trong việc phối hợp với các đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ chung có liên quan.
• Thay mặt cho Ban tham gia các cuộc họp với Nhà trường.
• Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thuộc lĩnh vực liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên. Giảng dạy theo quy định của nhà trường về giảng viên kiêm chức.
• Là Ủy viên BCH Công đoàn trường, trong Ban Chuyên môn của Công đoàn.
• Là kiểm định viên, tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng, TCCN do Bộ GD&ĐT, các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục độc lập tổ chức.
• Tham gia đánh giá chất lượng viên chức được tuyển dụng hằng năm.
• Tham gia các hoạt động tại Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE của Trường.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

II. Quá trình nghiên cứu khoa học

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học

TT

 

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

 

Mã số

 

Cấp bảo vệ

 

Thời gian

 

(Bắt đầu-kết thúc)

 

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Kết quả nghiệm thu

1

Giải pháp thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

 

Dự án POHE2 – Bộ GD&ĐT

Tháng 9/2015 đến tháng 3/2016

Chủ nhiệm

Khá

2

Dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận CDIO trong đào tạo GVKT

 

Cơ sở

Tháng 1 đến tháng 12/2013

Chủ nhiệm

Tốt

3

Đổi mới quản lí nhà trường GDNN trong quá trình hội nhập quốc tế

B2010-37-90CT

Bộ

Tháng 3/2011 đến tháng 12/2012

Thư kí

Khá

4

Giải pháp kết nối giảng dạy với nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học SPKT Hưng Yên

 

Cơ sở

Tháng 1 đến tháng 12/2011

Chủ nhiệm

Tốt

5

Thiết kế, sử dụng tình huống dạy học môn giáo dục học nghề nghiệp ở Trường Đại học SPKT Hưng Yên

 

Cơ sở

Tháng 1 đến tháng 12/2009

Chủ nhiệm

Khá

6

Nghiên cứu thực trạng chất lượng chương trình đào tạo giáo viên TCCN và đề xuất những nội dung xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên TCCN

Gói thầu 18

Thuộc Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN – Bộ GD&ĐT

Tháng 9/2008 đến tháng 11/2009

Thư kí

Tốt

 

2.      Các bài báo, báo cáo khoa học

....

TT

 

Tên bài báo, báo cáo khoa học

 

Nơi đăng

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

(Số tạp chí)

1

The proposal of blended learning towards learning styles in training students at universities

ProceedingsBerkeley, University of California

7 - 9 July 2017

CALL in CONTEXT

2

Giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Tạp chí Khoa học giáo dục

Tháng 6/2017

141

3

Mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học giáo dục

2016

128

4

Đề xuất mô hình nhà trường giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Tạp chí Khoa học

2015

8D

5

Giải pháp tăng cường nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2015

6

6

Tổ chức quản lí trong đào tạo theo tích lũy Module, tín chỉ - Kinh nghiệm từ thực tiễn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2015

6

7

Mô hình dạy học theo tiếp cận “CDIO” và áp dụng trong đào tạo giáo viên kĩ thuật

Tạp chí Khoa học giáo dục

2015

112

8

Mô hình dạy học theo tiếp cận phương pháp luận CDIO trong đào tạo giáo viên kĩ thuật

Tạp chí Giáo dục

2014

Số đặc biệt Tháng 10

9

Mô hình dạy học trong giáo dục đại học

Tạp chí Khoa học giáo dục

2014

108

10

Mô hình dạy học theo tiếp cận các lí thuyết học tập

Tạp chí Khoa học giáo dục

2014

100

11

Học tập trải nghiệm trong đào tạo giáo viên kĩ thuật đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Tạp chí Khoa học giáo dục

2013

95

12

Tìm hiểu mô hình giáo dục nghề nghiệp ở một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Tạp chí Giáo dục

2012

299

13

Mô hình trường thực hành sư phạm trong trường đại học sư phạm kĩ thuật

 

Kỉ yếu Hội thảo – tập huấn quốc gia, NXB GD

2012

Tháng 11

14

Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Giáo dục

2012

86

15

Phát triển chương trình giáo dục đại học theo hướng tích hợp

Tạp chí Giáo dục

2012

294

16

Mô hình nhà trường trong hệ thống GDNN ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Giáo dục

2012

83

17

Thực trạng chất lượng chương trình đào tạo giáo viên TCCN trình độ đại học trong hệ thống SPKT

Tạp chí Giáo dục

2009

219

3.      Sách, giáo trình đã xuất bản

 

TT

 

Tên sách, giáo trình, công trình

 

Nơi xuất bản

 

Thời gian

 

Ghi chú

1

Đổi mới quản lí nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế

NXB Giáo dục

2013

Sách chuyên khảo

2

Tình huống dạy học môn giáo dục học (Sách trợ giúp giảng viên các trường CĐSP)

NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

2007

Sách tham khảo

4.      Các công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn

TT

 

Tên công trình

 

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

 

Thời gian

1

Giải pháp thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Các trường đại học; Căn cứ để Nhà nước, nhà trường ban hành khung chính sách thúc đẩy hợp tác trường đại học và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

2016

2

Đổi mới quản lí nhà trường GDNN trong quá trình hội nhập quốc tế

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ để thống nhất về cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia giai đoạn hiện nay.

2014

3

Dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận CDIO trong đào tạo GVKT

Hệ thống sư phạm kĩ thuật

2013

4

Nghiên cứu thực trạng chất lượng chương trình đào tạo giáo viên TCCN và đề xuất những nội dung xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên TCCN

Căn cứ để Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

2009

 

 Các bài đã đăng
Ths. Nguyễn Hoàng La – Chuyên viên
Ths. Đào Minh Tuấn - Chuyên viên
KS. Hoàng Văn Quang – Chuyên viên