Tin mới

Tin tức

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

 Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Xem tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Xem tiếp
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

  Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

Tài khoản
Để đăng nhập hệ thống này, Bạn hãy vui lòng đọc kỹ điều khoản bên dưới!

 Tên đăng nhập:

 Mật khẩu:          
  


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ MINH CHỨNG ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

HỆ THỐNG NÀY CHỈ CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Để khai thác thông tin và sử dụng các dịch vụ trên Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử, người sử dụng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau. Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây:

1. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân sử dụng Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử.

1.1. Các đơn vị, cá nhân có tài khoản đã được cấp trên Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình.
1.2. Chỉ được sử dụng duy nhất một địa chỉ thư điện tử để đăng ký tài khoản trong Hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm bảo mật thư điện tử cá nhân và sử dụng thư điện tử để đăng ký trong Hệ thống.
1.3. Người sử dụng tài khoản chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình và phải thông báo kịp thời cho Cơ quan quản lý và vận hành Hệ thống nếu mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép mật khẩu để thực hiện các hành vi có thể ảnh hưởng đến Hệ thống.
1.4. Người sử dụng chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung do mình gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng các dịch vụ trên Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử và phải có trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác về các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ.
1.5. Mọi trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Không kinh doanh, trao đổi thông tin về minh chứng được cung cấp qua Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử mà chưa có sự chấp thuận của cơ quan cung cấp thông tin.
1.6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung do mình khai thác không đúng mục đích phục vụ cho tự đánh giá.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm

2.1. Nghiêm cấm các đơn vị, cá nhân lập trang thông tin điện tử, cổng thông tin với tên gọi trùng hoặc gây nhầm lẫn với Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử của Nhà trường.
2.2. Nghiêm cấm các hành vi làm cản trở, ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông tin hoặc thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, phá hoại, truy cập trái phép vào Hệ thống với bất cứ hình thức nào, nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2.3. Sử dụng thông tin vào các mục đích trái pháp luật; kinh doanh thông tin mà chưa có sự chấp thuận của Nhà trường; cố ý làm sai lệch nội dung thông tin minh chứng, chuyển nhượng thông tin minh chứng bất hợp pháp, sai đối tượng.
Bằng việc sử dụng các dịch vụ trên Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử, người sử dụng mặc nhiên chấp thuận các điều kiện và điều khoản sử dụng nêu trên.
Trong trường hợp sửa đổi nội dung các điều kiện, điều khoản sử dụng của Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử, các nội dung sửa đổi sẽ được thông báo trên Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử. Việc người sử dụng tiếp tục sử dụng và tiếp tục thực hiện các yêu cầu dịch vụ trên Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử có nghĩa là người sử dụng đã chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi đó.
Trong quá trình sử dụng Hệ thống hỗ trợ công tác tự đánh giá và quản lý minh chứng điện tử, mọi thắc mắc xin liên hệ: Điện thoại: 0986936078/Email: tuan.ymc@gmail.com