Tin mới

Tin tức

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

 Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Xem tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Xem tiếp
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

  Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

>> Giới thiệu

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & KHẢO THÍ

I. Giới thiệu

- Quá trình thành lập: Theo quyết định số 611/QĐ-ĐHSPKT ngày 11/06/2008 thành lập ban Kiểm định & Đảm bảo chất lượng, Theo quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKT ngày 08/01/2009 đổi tên thành Ban Đảm bảo chất lượng & Khảo thí. Theo quyết định số 917/QĐ-ĐHSPKT ngày 15/05/2019 đổi tên thành Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí.

             - Tổng số cán bộ chuyên trách: 11; Trong đó có: (TS= 1đ/c; Ths = 05 đ/c; ĐH= 05 đ/c);

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, biện pháp đảm bảo chất lượng và theo dõi kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng trong phạm vi toàn trường.

2. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường; Đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo tại Trường; Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tham gia đánh giá hoạt động của giảng viên.

3. Tham mưu, đề xuất trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản, quy định hướng dẫn trong công tác tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập theo hướng tách biệt giữa giảng dạy và thi. Tổ chức, điều hành công tác thi đối với mọi hình thức đào tạo ĐH, CĐ, TCCN trong phạm vi toàn trường đảm bảo tính công bằng, công minh và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế thi kiểm tra.

4. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế thi, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác tổ chức thi, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình học tập đạt kết quả tốt của học sinh sinh viên.

5. Đề xuất hình thức đánh giá kết quả học tập. Tổ chức việc xây dựng ngân hàng đề thi tuyển sinh, tốt nghiệp, đề thi học phần. Quản lý ngân hàng đề thi.

6. Tổ chức thực hiện giao nhận, làm phách bài thi giữa học phần, kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh. Quản lý lưu trữ bài thi theo quy định.

7. Duy trì cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí, công bố kết quả kiểm định chất lượng của trường đối với xã hội.

8. Tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác của Nhà trường.

9. Tư vấn về công tác tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

III. Lãnh đạo ban

Phó Hiệu trưởng, Kiêm Trưởng ban: Nguyễn Đức Giang

Phó Trưởng ban: Đỗ thế Hưng

IV. Đội ngũ cán bộ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

TS. Đỗ Thế Hưng

Phó Trưởng ban ĐBCL&KT

0915.322.269

dothehung@utehy.edu.vn

2

Ths. Nguyễn Hoàng La

Chuyên trách công tác khảo thí

0914.330.441

hoangla70@gmail.com

3

Ths. Đào Minh Tuấn

Chuyên viên chuyên trách công ĐBCLGD

0986.936.078

tuanymc@utehy.edu.vn

4

Hoàng Văn Quang

Chuyên viên chuyên trách công tác khảo thí

0976.119.161

Hoangquang1808@gmail.com

 

V. Thông tin liên hệ

Văn phòng Ban:
  Ban ĐBCL&KT, Trường Đại học SPKT Hưng Yên, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
  Điện thoại: 03213. 714.104

  Email: dbcl@uethy.edu.vn