Tin mới

Tin tức

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

 Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Xem tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Xem tiếp
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

  Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

Tin tức

Ảnh mô tả về tin tức

 Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

Sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

  Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

  

 KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 2017


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

  Chương trình Khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên:

Thời gian: Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017
Địa điểm khai mạc chương trình: Phòng 302 Nhà A7, Trường ĐH SPKT Hưng Yên 
Thành phần: 
- Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm;
- Đoàn chuyên gia ĐGN: Trưởng đoàn, Thư ký, Thành viên TT, Giám sát viên; 
- Trường ĐH SPKT Hưng Yên: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư kí, các nhóm chuyên trách, Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc Trường.


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

  Ngày 23 tháng 12 năm 2016, tại hội trường A7.302 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã diễn ra buổi khai mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; đây là bước quan trọng trong quy trình đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường.


Xem tiếp

News A


 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô


123