Tin mới

Tin tức

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

 Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Xem tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Xem tiếp
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

  Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

Đội ngũ

Ảnh mô tả về tin tức

Họ và tên:  Đỗ Thế Hưng

Sinh ngày: 08-05-1974

Trình độ: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng ban ĐBCL&KT

I. Nhiệm vụ:


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

Họ và tên:  Nguyễn Hoàng La

Sinh ngày:

Trình độ: Thạc sỹ

Nhiệm vụ:


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

Họ và tên: Đào Minh Tuấn

Sinh Ngày:         18-4-1984

Trình độ:             Thạc sỹ

Chuyên ngành:  công nghệ thông tin

Nhiệm vụ:


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

Họ và tên: Hoàng Văn Quang

Ngày sinh: 18-08-1986

Trình độ: Kỹ sư

 Nhiệm vụ:


Xem tiếp