Tin mới

Tin tức

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

 Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Xem tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Xem tiếp
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

  Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

Kiểm định chất lượng Nhà trường

Ảnh mô tả về tin tức

 LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
(Từ ngày 27/9/2017 đến ngày 01/10/2017)


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

Kế hoạch Tự đánh giá trường năm 2016 số 215/KH-ĐHSPKTHY ngày 20 tháng 5 năm 2016 


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

 Quyết định số 536/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 20 tháng 5 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá trường năm 2016


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

 Công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH - Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

  V/v chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng sau thẩm định của chuyên gia đánh giá ngoài


Xem tiếp