Tin mới

Tin tức

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

 Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Xem tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Xem tiếp
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

  Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

Kiểm định chất lượng CTĐT

Ảnh mô tả về tin tức

 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

  Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

 Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

 Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

 Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngày 28/6/2016.


Xem tiếp

Ảnh mô tả về tin tức

Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo ngày 28/6/2016


Xem tiếp
12