Tin mới

Tin tức

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

 Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Xem tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Xem tiếp
Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHSPKT Hưng Yên

  Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

Khảo sát các bên liên quan

Ảnh mô tả về tin tức

 Quyết định số 793/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 14 tháng 3 năm 2017

về việc thành lập tổ công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường 


Xem tiếp
Download

Ảnh mô tả về tin tức

  Quyết định số 852/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 23 tháng 3 năm 2017

về việc thành lập tổ công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 


Xem tiếp
Download

Ảnh mô tả về tin tức

  Quy định lấy phiếu khảo sát ý kiến phản hồi từ người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng đạo tạo của trường ĐHSPKT Hưng Yên


Xem tiếp
Download

Ảnh mô tả về tin tức

  Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên


Xem tiếp
Download