Số công văn:

Trích yếu nội dung:

Quyết định: Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức và tuyển dụng vào biên chế của Trường năm 2019

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
266-1852017-V.v_noi_dung_va_thoi_gian_xet_tuyen_vien_chuc_nam_2017-29-4-2020--8-22-382.pdf