Số công văn: 887/QÐ-ÐHSPKT

Trích yếu nội dung:

Quyết định số 887/QĐ-ĐHSPKT Ban hành Quy định kiểm tra, thi học phần trình độ đại học và cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
887-23-4-2020--18-29-122.pdf