Số công văn:

Trích yếu nội dung:

Thông báo về việc đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2019

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
Thong_bao_ve_viec_dang_ky_hoc_lop_boi_duong_kien_thuc_quoc_phong_an_ninh_cho_doi_tuong_4-28-4-2020--9-36-71.pdf