Số công văn: 461/TB-ĐHSPKTHY

Trích yếu nội dung:

Thông báo về việc đăng ký, tuyển chọn đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 số 461/TB-ĐHSPKTHY, ngày 17/07/2019

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
TB_461-17.7.19_vv_Dang_ky_tuyen_chon_de_tai_NCKH_cua_sinh_vien_nam_hoc_2019-2020-19-6-2020--9-37-989.pdf