Số công văn: 01/2019/TT-BGDÐT

Trích yếu nội dung:

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
TT01-2019-TT-BGDĐT-6-5-2020--13-38-584.doc