Số công văn: 07/2018/TT-BGDĐT

Trích yếu nội dung:

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 1/3/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
BGDDT-TT07-2018-Sua-doi-quy-che-TS-2018-26-5-2020--15-0-354.pdf