Số công văn: 769/QLCL-KÐCLGD

Trích yếu nội dung:

V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
4.16._cv_769_su_dung_tai_lieu_huong_dan_danh_gia-6-5-2020--1-5-79.pdf