Số công văn: 2071/QĐ-BGDĐ

Trích yếu nội dung:

Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
2071_qd-6-5-2020--14-57-540.pdf